June 23, 2018

יוני 2018

אז, אתה יודע איך זה היה אצלכם במשפחה?
עוד לפני שענה חשבתי על כך שאף פעם לא שאלתי אף אחד את השאלה הזאת והפעם היא נפלטה כאילו מעצמה. אולי כי עברנו שעות ארוכות של שיחה ועכשיו אנחנו תקועים יחד במכונית, בדרך חזרה מהמקום הנורא ביותר בעולם. פעם מישהי ביקשה להפגש איתי לקפה ואמרה לי ״אבא שלי עשה דבר...

Please reload

01/26/2018

01/18/2018

Please reload

טקסטים אחרונים: