May 11, 2020

הדברים הבאים נכתבו ובפורסמו לראשונה ב-2014 ומתארים את מה שהוביל לפריצת הסֶכֶר, או האבן שנגולה מעל האכיון המשפחתי. אביא אותם כפי שנכתבו, עם עריכה קלה, לכן כשאני כותבת ״לפני חודש וחציֿ״ - יש להוסיף את חשבון השנים שנוסף מאז. פורסם גם בהאפינגטון פוסט (באנגלית) ובעקבות הפירסום הזה הוזמנתי להרצות באוניברס...

June 23, 2018

יוני 2018

אז, אתה יודע איך זה היה אצלכם במשפחה?
עוד לפני שענה חשבתי על כך שאף פעם לא שאלתי אף אחד את השאלה הזאת והפעם היא נפלטה כאילו מעצמה. אולי כי עברנו שעות ארוכות של שיחה ועכשיו אנחנו תקועים יחד במכונית, בדרך חזרה מהמקום הנורא ביותר בעולם. פעם מישהי ביקשה להפגש איתי לקפה ואמרה לי ״אבא שלי עשה דבר...

August 27, 2017

הנסיעה עם המשפחה לברלין באוגוסט 2017 הייתה ספונטנית, תכנונים מראש הם לא הצד החזק שלנו. ברגע שהוחלט על ברלין התמלאתי אושר. איך לא חשבתי על זה קודם? אני הייתי בה - הם לא. הביקור הראשון, רק לפני 3 שנים, לווה בתחושה מפתיעה עבור מקום בו מעולם לא הייתי ואף הייתה לי רתיעה ממנו - תחושה של חזרה הביתה.

כשהיינו...

Please reload

01/26/2018

01/18/2018

Please reload

טקסטים אחרונים: